تیتر نخست, روایت و یادداشت

اقتدار و همدلی بامیان پایدار خواهد ماند!

توسط - اقتدار و همدلی بامیان پایدار خواهد ماند!

سلیمان احمدی

بامیان؛ نامی سبز و روشن در دل تاریخ، مهد مدنیت و آرامش در فضای آکنده از خشونت و ماتم‌زای افغانستان، ستاره پرفروغ در تارک جغرافیای طوفانی کشور، پیش‌تاز جولانگاه هم‌پذیری و یک‌دلی، خطه‌ای دلپذیر و دلربایی که آرزوی دیدنش بر دل هر افغانستانی روییده است و شوق پاگذاشتن بر خاک پاکش قلب هر انسانی را به تپش انداخته است.