تیتر نخست, جامعه, حقوق بشر

مراسم مذهبی نباید محدود شوند!

توسط - مراسم مذهبی نباید محدود شوند!

قرن‌ها است، پیروان دو مذهب تشیع و تسنن، به‌گونه مسالمت‌آمیز و بدون هیچ‌گونه چالش جدی در کنار هم زیست دارند. این دو مذهب، مذاهب اصلی و محوری دین اسلام هستند و هر دو در اصول دین هیچ‌گونه اختلاف نظری ندارند. آن‌چه در میان این دو مذهب تفاوت دارد، مسایل فرعی و جزئی هستند که هرگز نمی‌توانند باعث رد و انکار یکی...