تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

قدرت نرم و تاثیرگذاری آن در سیاست و اجتماع

توسط - قدرت نرم و تاثیرگذاری آن در سیاست و اجتماع

همان‌گونه که از واژه نرم به‌عنوان متضاد واژه سخت استفاده می­شود، مفهوم "قدرت نرم" معمولا در برابر مفهوم "قدرت سخت" به‌کار‌می‌رود. به‌کارگیری قدرت سخت برای اعمال سیاست­‌ها، سابقه دیرینه‌ای در تاریخ بشر دارد. از گذشته‌های دور تا اکنون، قدرت سخت که در حقیقت استفاده از زور و خشونت و یا ابزار نظامی و اقتصادی برای رسیدن به خواست‌­ها و اهداف در...