تیتر نخست, روایت و یادداشت

آثار تاریخی بامیان چگونه به غارت می‌روند؟

توسط - آثار تاریخی بامیان چگونه به غارت می‌روند؟

بامیان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق کشور به لحاظ داشتن بیشترین بناهای باستانی، میراث‌دار تمدن‌های بزرگی است که بقایای هرکدام از آن‌ها افتخارات بس بزرگی برای این ولایت به شمار می‌روند و بیانگر اهمیت و شکوه تاریخی آن در گذشته و اکنون هستند. شکی نیست که در کنار این بناها، آثار تاریخی فراوان دیگری که می‌توانند روایت‌گر گذشته این سرزمین باشند، تا هنوز...