تصاویر, تیتر نخست, فرهنگ و هنر

شهر یار

توسط - شهر یار

این هفته مجموعه‌ عکس‌هایی از عکاس جوان بامیانی رحمت شهریار را زیر عنوان « شهر یار» انتخاب کرده‌ایم تا شما را ببریم به گوشه گوشه‌ای بامیان و برای لحظه‌ای هوای پاک و طبیعت بکر این شهر را به تماشا بنشینید.

اما ابتدا در مورد عکاس این هفته:

رحمت شهریار فرزند امیر در 1377 هـ.خورشیدی در روستای «دهن درگشتگ سیادره» ولسوالی یکاولنگ...