تیتر نخست, مصاحبه

گفتگوی اختصاصی؛ احمدی: ما کار ۲۰ ساله‌ی جمهوریت را در یک‌ سال انجام دادیم

توسط - گفتگوی اختصاصی؛ احمدی: ما کار ۲۰ ساله‌ی جمهوریت را در یک‌ سال انجام دادیم

یاداشت: در گفتگوی این هفته وضعیت افراد دارای معلولیت و فعالیت‌های ریاست شهدا و معلولین ولایت بامیان را با علی خان احمدی، رئیس این ریاست به‌بحث گرفتیم. آقای احمدی ادعا می‌کند که این اداره، راه بیست‌ساله حکومت‌های پیشین را یک‌ساله رفته‌ است.  این مصاحبه در تاریخ 16جوزای امسال انجام شده است.

ستاگیدیا: سپاس از این‌که وقت گذاشتید. در نخست از...