تیتر نخست, روایت و یادداشت

بیداد مشکلات در شفاخانه بامیان؛ مسئولان باید رسیدگی کنند

توسط - بیداد مشکلات در شفاخانه بامیان؛ مسئولان باید رسیدگی کنند

چگونگی عرضه خدمات درمانی و نحوه رفتار و برخورد داکتران و سایر کارمندان شفاخانه ولایتی بامیان با بیماران، همواره از موضوعاتی بوده که با انتقادات تند و شدید شهروندان این ولایت همراه بوده است. آنان بارها به آن‌چه کم‌کاری و مسئولیت‌گریزی داکتران و کارمندان این شفاخانه عنوان می‌کنند، شکایت کرده‌اند.

این شکایت‌ها و انتقادات به دنبال حملات تروریستی هفته گذشته...