تیتر نخست, روایت و یادداشت

از اهانت به بیماران تا سهل‌انگاری در درمان؛ وضعیت در شفاخانه ولایتی بامیان چگونه است؟

توسط - از اهانت به بیماران تا سهل‌انگاری در درمان؛ وضعیت در شفاخانه ولایتی بامیان چگونه است؟

شفاخانه ولایتی بامیان، تنها شفاخانه دولتی است  که در سطح این ولایت و مناطق مرکزی فعالیت دارد و خدمات به نسبت وسیع را به شهروندان عرضه می‌دارد. این نهاد با وجود آن‌که سالیان زیادی است از سوی شبکه انکشافی آقاخان مدیریت و تمویل می‌گردد و هزینه زیادی نیز صرف ارائه خدمات صحی در آن می‌­گردد، اما هیچ‌گاهی نتوانسته است رضایت مردم...