تیتر نخست, خبرها

پلیس کودک ربوده شده بامیانی را به آغوش خانواده‌اش بازگرداند

توسط - پلیس کودک ربوده شده بامیانی را به آغوش خانواده‌اش بازگرداند

کودک هفت‌ماهه بامیانی که پنجشنبه هفته گذشته توسط یک زن از شفاخانه حوزوی بامیان ربوده شده بود، بعد از ظهر امروز از سوی فرماندهی پلیس این ولایت به خانواده‌اش سپرده شد.

زبردست صافی، فرمانده پلیس بامیان پس از تحویل‌دهی این کودک به مادرش به رسانه‌ها گفت که یک تن در ارتباط به ربودن این کودک، از سوی نیروهای پلیس بازداشت...