تیتر نخست, گزارش روز, گزارش‌ها

آیا اداره ترانسپورت نرخ لوگر و جلال آباد را برای دایکندی تعیین کرده است؟

توسط - آیا اداره ترانسپورت نرخ لوگر و جلال آباد را برای دایکندی تعیین کرده است؟

رانندگان موترهای مسافربری در دایکندی دست کم از سه روز بدینسو دست به اعتصاب زده‌اند و نرخ‌‌نامه جدید مدیریت ترانسپورت این ولایت را ناعادلانه می‌خوانند.

در نرخ‌نامه جدید مدیریت ترانسپورت دایکندی که ماه ثور امسال صادر شده، کرایه مسیر کابل- دایکندی از مسیر بهسود به 1350افغانی و از مسیر بامیان به 1250 افغانی کاهش یافته است.

جواد جویا، نماینده...