افغانستان, خبرها

پولیس کابل حکم جلب سید عیسی حسینی مزاری را صادر کرد

توسط - پولیس کابل حکم جلب سید عیسی حسینی مزاری را صادر کرد

با صدور حکم رسمی جلب، سید عیسی حسینی مزاری رئیس مرکز فرهنگی تبیان از سوی فرماندهی پولیس کابل به اداره پولیس فرا خوانده شد.

این حکم بر اثر شکایت و اقامه دعوا از سوی جمع زیادی از شهروندان ساکن در غرب کابل از سید عیسی مزاری اصدار یافته است. شکایتی که ریشه در اظهارات بحث برانگیز و جنجالی دو ماه...