تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, سخن روز, سیاست

سیاسیون فراری و نگرانی از مرگ سیاسی

توسط - سیاسیون فراری و نگرانی از مرگ سیاسی

تداوم نشست‌های دوحه با میزبانی سازمان ملل متحد و به خصوص نشست سوم که قرار است در اواخر ماه جاری میلادی برگزار گردد، رهبران احزاب سیاسی و مقامات حکومت ساقط‌شده پیشین را بیشتر از پیش با نگرانی و دست‌پاچگی مفرط روبرو ساخته است. این اضطراب و نگرانی از آن‌جا نشات می‌گیرد که در نشست پیش رو، هیچ یک ازین‌ها، برای اشتراک...