افغانستان, تیتر نخست, جامعه, خبرها

هشدار سازمان بهداشت جهانی نسبت به افزایش افراد نیازمند به خدمات درمانی در افغانستان

توسط - هشدار سازمان بهداشت جهانی نسبت به افزایش افراد نیازمند به خدمات درمانی در افغانستان

سازمان بهداشت جهانی از افزایش رقم افراد نیازمند به خدمات درمانی در افغانستان به 17 میلیون و 600 نفر خبر داده است. این سازمان روز گذشته (22 حمل) با انتشار تویتی، نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده است.

نظام درمانی افغانستان پس از سقوط نظام پیشین، با مشکلات بزرگی مواجه شده و در معرض خطر فروپاشی کامل قرار گرفته...