تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

فساد اداری در بامیان و چند راهکار برای مبارزه با آن

توسط - فساد اداری در بامیان و چند راهکار برای مبارزه با آن

زمان احمدی

موجودیت فساد اداری اعم از رشوه‌ستانی، رشوه‌دهی، اختلاس، سواستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، اتلاف حقوق کارمندان و کارکنان، استفاده شخصی از امکانات، تجهیزات و وسایط دولتی و موارد دیگر، از سوی هیچ نهادی در بامیان انکار نشده است اما در میزان آن شک و تردیدهایی وجود داشته و معلومات دقیقی در مورد آن در دسترس نیست.

اما برای کاهش و...