افغانستان, تیتر نخست, حقوق بشر, خبرها

رادیو نسیم اجازه یافت نشرات خویش را از سر گیرد

توسط - رادیو نسیم اجازه یافت نشرات خویش را از سر گیرد

رسانه خصوصی ”رادیو نسیم“ در ولایت دایکندی، در مرکز افغانستان، پس از 5 ماه، اجازه یافت تا نشرات خویش را از سر بگیرد.

مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به این رسانه اجازه داده است تا تحت نظر مدیر مسئول جدید و با این تعهد که سیاست رسانه‌ای کشور را رعایت نماید، به نشرات...