تیتر نخست, خبرها, مناطق مرکزی

سفیر جاپان در کابل و رئیس بخش فرهنگی یونسکو به بامیان سفر کردند

توسط - سفیر جاپان در کابل و رئیس بخش فرهنگی یونسکو به بامیان سفر کردند

تاکاشی اوکادا سفیر جاپان در کابل، در راس هیئتی امروز به بامیان سفر کرده و با والی این ولایت دیدار داشته است.

دفتر مطبوعاتی والی بامیان، بعدازظهر روز یکشنبه، 4 سرطان در خبرنامه‌ای گفته است که دو طرف پیرامون اوضاع عمومی امنیتی، اقتصادی، روند کمک‌رسانی و وضعیت ساحات تاریخی گفتگو کرده‌اند.

به نقل از خبرنامه، سفیر جاپان گفته که...