تیتر نخست, جامعه, خبرها

500 خانواده بی‌جاشده از ولسوالی پاتوی دایکندی کمک غذایی دریافت کردند

توسط - 500 خانواده بی‌جاشده از ولسوالی پاتوی دایکندی کمک غذایی دریافت کردند

اداره ولسوالی پاتو در دایکندی گفته است که در جریان دو روز گذشته برای 500 خانواده‌ای که در نتیجه جنگ در روستای «سر تگاب» این ولسوالی مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند، مواد غذایی توزیع کرده است.

فرامز مهدوی، معاون و سرپرست این ولسوالی که در جمع این خانواده‌ها صحبت می‌کرد گفت که اداره محلی دایکندی، در اسرع وقت به...