تیتر نخست, سیاست

سان تزو و میراث‌های ماندگار

توسط - سان تزو و میراث‌های ماندگار

سان تزو (Sun Tzu) ؛ چهره‌ی ماندگار تاریخ است که شاید همه با نامش آشنا باشند و سخنان نابش را نجوا کنند. نام سان تزو با استراتژی و هنر جنگ و رزمیدن گره خورده است؛ نامی که هنوز هم روی میدان‌های جنگ تاثیرگذار است و رزم‌آوران در میدان نبرد از او و گفته‌هایش سود می‌برند.

سان تزو فرمانده ارتش، استراتژیست...