تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, جامعه, حقوق بشر, زنان, سخن روز, سیاست

سال نو تعلیمی؛ تداوم حسرت و امید در یک نسل

توسط - سال نو تعلیمی؛ تداوم حسرت و امید در یک نسل

سال 1402 به بایگانی تاریخ رفت و شمارش‌گر تقویم، سال 1403 هجری شمسی را روی میز کارش گذاشت تا صفحه دیگری از کتاب پرماجرای زندگی در پهنه هستی گشوده شود.

آغاز سال نو در کنار آن‌که حیات دوباره طبیعت را به ارمغان می‌آورد و سپیده‌دم بهاری فصل تازه و پرطراوت در زندگی را نوید می‌دهد، بر...