افغانستان, تیتر نخست, جامعه, خبرها

سازمان غذایی جهان، بیش از هفت میلیون نفر را در سال روان کمک می‌کند

توسط - سازمان غذایی جهان، بیش از هفت میلیون نفر را در سال روان کمک می‌کند

سازمان غذایی جهان اعلام کرده است که در سال روان، کمک‌های بشردوستانه این سازمان به بیشتر از هفت میلیون تن از شهروندان افغانستان توزیع خواهد شد.

آژانس اطلاعاتی باختر، نوشته است که این خبر را یکی از مقامات محلی این سازمان در شمال افغانستان، در دیدار با مقامات حکومت محلی بلخ اعلام کرده است.

بربنیاد این خبر، قرار است...

افغانستان, تیتر نخست, خبرها

سازمان جهانی غذا: هشت میلیون نفر از پوشش اضطراری غذایی حذف شد

توسط - سازمان جهانی غذا: هشت میلیون نفر از پوشش اضطراری غذایی حذف شد

پروگرام غذایی جهان می‌گوید که هشت میلیون نفر را از پروگرام اضطراری این سازمان به دلیل بحران بودجه حذف کرده‌اند.

پروگرام غذایی جهان امروز، سوم ثور در تویترش نوشته است که درافغانستان از هر چهار نفر، یک نفر برای تامین نیاز غذایی اولیه شان به برنامه جهانی غذا متکی است. اما بحران بودجه این سازمان را مجبور ساخته است تا...