تیتر نخست, روایت و یادداشت, فرهنگ و هنر

فقر فرهنگی بیداد می‌کند؛ ساحه ارزش‌مند فرهنگی و گردشگری بندامیر را حفاظت کنید!

توسط - فقر فرهنگی بیداد می‌کند؛ ساحه ارزش‌مند فرهنگی و گردشگری بندامیر را حفاظت کنید!

در روزهای اخیر تصاویر ناراحت‌کننده‌ای از ساحه فرهنگی و گردش‌گری بند امیر به‌نشر رسیده است که نشان می‌دهد برخی از بازدیدکنندگان و گردش‌گران، بدون در نظرداشت محدودیت‌های قانونی، با وسایط نقلیه وارد محدوده‌های ممنوعه گردیده و نظم ساحه را به‌هم‌ریخته‌اند.

این چنین رفتارهای غیر قانونی و غیر اخلاقی، نشان‌دهنده عمق فقر فرهنگی و ناآگاهی شهروندان کشور است؛ امری که ثابت...