تیتر نخست, روایت و یادداشت

رنج؛ حقیقتی جدایی‌ناپذیر از زندگی انسان‌ها

توسط - رنج؛ حقیقتی جدایی‌ناپذیر از زندگی انسان‌ها

جواد موحد

یکی از بـدترین عـوامل بدبختی در زندگی انسان‌ها امـتناع از پـذیرش رنج است. رنج پدیده‌ای طبیعی است که تا زندگی هست و نفس کشیدنی وجود دارد، همراه و همگام انسان است. این پدیده از زمانی که انسان‌ها در بطن مادرند و پا به دنیا نگذاشته‌اند تا هنگام مرگ و حتا بعد از آن نیز انسان را رها نمی‌کند. بخشی از...