تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

رقابت یا همکاری؟ کدام عامل در پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی نقش مهم‌تری دارد؟

توسط - رقابت یا همکاری؟ کدام عامل در پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی نقش مهم‌تری دارد؟

دست‌یافتن به روش‌های موثر یادگیری یکی از دغدغه‌های اصلی بشر بوده است. از زمانی که انسان به ارزش و اهمیت یادگیری و آموختن پی برده است، همواره تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا بهترین و کارآمدترین روش‌ها در جهت تقویت روند یادگیری به‌کار گرفته شوند تا بیشترین بازدهی مثبت را داشته باشند.

 دو مفهوم کلیدی «رقابت» و «همکاری» عناصری هستند...