زنان, گزارش روز

حضور پررنگ در جریان ترافیک شهری؛ دستاورد تازه زنان بامیان

توسط - حضور پررنگ در جریان ترافیک شهری؛ دستاورد تازه زنان بامیان

مسئولان در اداره ترافیک بامیان می گویند که برای نخستین بار ده‌ها تن از زنان در این ولایت، در سال گذشته جواز رانندگی دریافت کرده‌اند. آنان گفته‌اند با آموزش قواعد و قوانین ترافیکی به زنان، در تلاشند تا شمار رانندگان زن در بامیان را افزایش دهند.

شیرحسین چمران، آمر لاینس/جواز رانندگی اداره ترافیک بامیان، در مصاحبه با رسانه‌ها...