تیتر نخست, جامعه, روایت و یادداشت

ذهنیت قالبی؛ آبشخور اصلی منازعات قومی در افغانستان

توسط - ذهنیت قالبی؛ آبشخور اصلی منازعات قومی در افغانستان

امیر کوثری

منازعه قومی در افغانستان پیشینه دراز دارد و در ذیل آن قتل‌عام‌ها و تصفیه‌ در حوزه‌های مختلف و ابعاد گسترده‌ای صورت یافته است. عمده‌ترین مشخصه منازعات دوامدار قومی تحت تاثیر قرار دادن نظام سیاسی و ناکارآمدسازی دولتی است که باید در زمینه‌های مشخصی چون امنیت، رفاه، توسعه، خدمات درمانی، فراهم کردن زمینه آموزش‌وپرورش و... برای مردم کار کند....