تیتر نخست, حقوق بشر, روایت و یادداشت

درد دل مادرانه با کودکی که زاده شد ولی زندگی نکرد

توسط - درد دل مادرانه با کودکی که زاده شد ولی زندگی نکرد

از وقتی به وجود تو پی برده بودیم، زندگی برای من و پدرت رنگ دیگری گرفته بود؛ رنگ امید، عشق، خوشحالی و زندگی!  تا ماه دوم و سوم، هر طرف که می‌رفتم، لبخند ناشی از فکر کردن به تو، ناخودآگاه روی لبانم ظاهر می‌شد. در همه‌جا فقط من بودم و تو؛ در صف نانوایی، سر سفره، وسط کوچه، در جمع‌های دوستانه...