تیتر نخست, خبرها

ارسال 26 پرونده فساد به دادستانی کل در سال گذشته؛ «متهمان از وزیر تا کارمند را شامل می‌شوند»

توسط - ارسال 26 پرونده فساد به دادستانی کل در سال گذشته؛ «متهمان از وزیر تا کارمند را شامل می‌شوند»

اداره عالی تفتیش اعلام کرده که در سال مالی 1399 خورشیدی در 423 مورد مرتبط به بخش‌های مختلف در سراسر کشور، اقدام به انجام تفتیش کرده است.

محمدنعیم حقمل، رئیس عمومی این اداره که امروز یک‌شنبه (19 دلو/7 فبروری) در کنفرانس «حساب‌دهی دولت به ملت» صحبت می‌کرد، گفت که این موارد از تفتیش در بخش‌های مبارزه با فساد اداری، میزان...