تیتر نخست, گزارش روز, گزارش‌ها

عید قربان؛ خیاط‌های بامیانی از وضعیت کاروبار شان می‌گویند

توسط - عید قربان؛ خیاط‌های بامیانی از وضعیت کاروبار شان می‌گویند

پیشاپیش عید قربان به خیاطی‌های بازار بامیان سر زدم تا ببینم که با آمد آمد عید چقدر سر آنها شلوغ است و کار و بار شان چقدر به مراد شان می‌چرخد.

پنجم سرطان هوای بامیان گرفته و نسبتا آلوده‌ است. بعد چای صبح راهی بازار شدم. احساس کردم که با نزدیک شدن عید قربان، بازار رنگ خاصی به خود دارد...