تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, زنان

خشونت علیه زن و ضرورت تمرکز بر تضعیف عوامل آن

توسط - خشونت علیه زن و ضرورت تمرکز بر تضعیف عوامل آن

نظیفه حیدری

خشونت به‌­عنوان پدیده­ای جدایی‌­ناپذیر از زندگی زنان افغانستان، سال­‌های درازیست که رنج­‌های بی­‌شمار و خارج از حسابی را بر آنان تحمیل کرده است. جامعه مردسالار این کشور، همواره پله ترازو را به‌­نفع مردان سنگین‌تر کرده و زنان را به­‌حیث "جنس دوم با عقلی ناقص" قملداد کرده است. از همین­ روست که آنان هنوز که هنوز است در بــسیاری...