افغانستان, تیتر نخست, خبرها

احتمال انسداد دفاتر سازمان ملل در افغانستان تا کم‌تر از یک ماه دیگر

توسط - احتمال انسداد دفاتر سازمان ملل در افغانستان تا کم‌تر از یک ماه دیگر

آژانس توسعه سازمان ملل، با تاکید بر پابندی به تعهد خود مبنی بر حمایت از شهروندان افغانستان، نسبت به مسدود شدن تمامی دفاتر این سازمان در سراسر افغانستان در آینده نزدیک، هشدار داده است. این آژانس، هم‌چنان از«حکومت سرپرست» خواسته تا ممنوعیت کار زنان و سایر محدودیت‌ها در زمینه حضور آنان در جامعه را به‌صورت فوری برطرف کند.

آخیم اشتاینر،...