تیتر نخست, خبرها

امضای 5 تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت مخابرات افغانستان و چند کشور همسایه

توسط - امضای 5 تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت مخابرات افغانستان و چند کشور همسایه

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان برای بهبود عرضه خدمات مخابراتی در کشور، 5 تفاهم‌نامه را با کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و آذربایجان امضا کرده است. این تفاهم‌نامه‌ها امروز به امضا رسیده‌اند.

در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی منتشر شده، آمده است که با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه‌ها، پیشرفت‌هایی در بخش‌های ارتقای ظرفیت و کیفیت خدمات مخابراتی...