تیتر نخست, خبرها

آغاز دوباره نشرات ستاگیدیا پس از سه ماه توقف در نتیجه حمله سایبری

توسط - آغاز دوباره نشرات ستاگیدیا پس از سه ماه توقف در نتیجه حمله سایبری

نوریه علیزاده

نشرات پایگاه خبری ستاگیدیا در بامیان که از سه ماه بدینسو به‌دنبال حمله سایبری به وبسایت آن با انقطاع مواجه شده بود، صبح امروز از سر گرفته شد. به گفته مسئولان ستاگیدیا، در این حمله، بیشتر فایل‌های مربوط به وبسایت این رسانه تخریب و حذف شده بودند. زمان احمدی، مدیرمسئول پایگاه خبری ستاگیدیا گفت که تا هنوز اطلاعات دقیقی...