روایت و یادداشت

جنبش روشنایی و جایگاه هزاره‌ها در افغانستان

توسط - جنبش روشنایی و جایگاه هزاره‌ها در افغانستان

تقریبن 40 روز بعد از به خاک و خوی کشانیدن روشنایی و عدالت‌خواهان مسالمت‌آمیز در چوک روشنایی (دهمزنگ) کابل، دیروز اشرف غنی با عده‌ای از مقامات دیگر به ولایت بامیان سفر نمود. بسیاری از اهالی بامیان برای حقیقت‌یابی و پرسشگری از رئیس جمهور و دیگر مقامات قصد اجتماع و گفتگو داشتند. جناب غنی و همراهان نه تنها که به گفتگو با...