تیتر نخست, سیاست

بررسی ساختاری مسائل جهان سوم – بخش سوم و پایانی

توسط - بررسی ساختاری مسائل جهان سوم – بخش سوم و پایانی

مشکلات ساختاری جهان سوم

مشکلات ساختاری سیاسی

مشکلات سیاسی را در چهار قسمت منافع ملی، جوامعه طبقه‌بندی‌شده، تحزب و اصل پاسخ‌گویی، تجزیه و تحلیل می‌کنیم:

1- منافع ملی: یکی از مشکلات عمده در کل جهان سوم (به نسبت‌های مختلف)، روشن نبودن اهداف و منافع کلان جامعه است. تا زمانی که سیر حرکت عمومی یک جامعه، به طور...

تیتر نخست, سیاست

بررسی ساختاری مسائل جهان سوم – بخش دوم

توسط - بررسی ساختاری مسائل جهان سوم – بخش دوم

محاسبه و عصر جدید                                                   

یکی از شیوه‌های ایجاد تمایز میان جهان صنعتی و جهان سوم، این است که اولی محاسبه و بهره‌برداری را در تمامی شئون زندگی اعمال کرده و دیگری، در آن به درجات مختلف ضعیف است و جهان صنعتی از طریق نهادینه‌کردن محاسبه بر جهان سوم مسلط شده است. هنگامی که محاسبه اصالت یافت، به‌طور منطقی، متد...

تیتر نخست, سیاست

بررسی ساختاری مسائل جهان سوم-بخش اول

توسط - بررسی ساختاری مسائل جهان سوم-بخش اول

جهان سوم در معرفت روابط بین‌الملل، به مثابه یک موضوع و یک مفهوم تلقی می‌شود. از لحاظ موضوعی، جهان سوم به نوعی تقسیم‌بندی سیاسی، اقتصادی و نظامی در کلیت نظام بین‌الملل اطلاق می‌شود که نسبت به جهان صنعتی از نوع غربی و نوع شرقی آن تفاوت‌های عمده دارد و به‌طور مستقل قابل بررسی است.