افغانستان, تیتر نخست, خبرها

والی بامیان: “تمام گداهای بامیان شناسایی و جهت فراهم‌سازی سرپناه و معاش ماهوار، جمع‌آوری و معرفی شوند”

توسط - والی بامیان: “تمام گداهای بامیان شناسایی و جهت فراهم‌سازی سرپناه و معاش ماهوار، جمع‌آوری و معرفی شوند”

اداره ولایت بامیان با نشر خبرنامه‌ای از برگزاری جلسه هماهنگی کمیته جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی در ولایت بامیان خبر داده است.

درین خبرنامه آمده است که مولوی عبدالله سرحدی والی بامیان که ریاست این جلسه را به عهده داشته است، در کنار قدردانی از مسئولین اداره مبارزه با مواد مخدر این ولایت در  راستای شناسایی و جمع‌آوری گداهای...