تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

چرا اسناد تحصیلی فارغان دانشگاه هم‌زمان با فراغت‌شان توزیع نمی‌گردد؟

توسط - چرا اسناد تحصیلی فارغان دانشگاه هم‌زمان با فراغت‌شان توزیع نمی‌گردد؟

عقربه‌های زمان به دور دیگری از فراغت دانشجویان دانشگاه‌های کـشور نزدیک می‌گردد. آنان اما پس از تحمل چهارسال دشواری‌های تحصیل، پس از فراغت با مشکلات عدیده و بزرگی در زمینه دریافت سند تحصیلی خود مواجه می‌گردند، زیرا به دست آوردن اسناد فـراغت در نظام تعلیمی و تحصیلی افغانستان، همانند بسیاری دیگر از امور اداری وابـسته به ادارات دولتی،‌ با چالش‌ها و...