تیتر نخست, روایت و یادداشت

سازمان و اهمیت پلان‌گذاری در آن

توسط - سازمان و اهمیت پلان‌گذاری در آن

امان ناجی

امروزه با توجه به تعدد نهادها در حوزه‌های مختلف زندگی بشر و گستردگی فعالیت آن‌ها، ضرورت سنجش راهکارهای مناسب برای پیشبرد امور و اداره بهتر این نهادها، احساس می‌شود. به همین دلیل، تلاش‌های زیادی از جانب مدیران سازمان‌ها و نهادهای بزرگ و کوچک صورت می‌گیرد تا روند مدیریت فعالیت‌ها در آن‌ها بر بنیاد پلان‌ها و نقشه‌های مشخص تنظیم گردیده و...