تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

در حکومت غنی، قانون تفاوتی با کاغذپاره‌ها ندارد!

توسط - در حکومت غنی، قانون تفاوتی با کاغذپاره‌ها ندارد!

سلیمان احمدی

قوانین، قواعد و مقررات را به‌عنوان عنصر اصلی و اساسی در تامین نظم و ثبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌­شناسند. بدون تردید، دلیل بنیادی وضع و اجرای قوانین در نظام­‌های اجتماعی، به‌میان آمدن روش­‌های واحد، هماهنگ و یک­سان، در جهت برقراری مناسبات و روابط منظم و سالم، حل عادلانه قضایا، اختلافات و نزاع­‌ها و همچنان جلوگیری از بروز...