افغانستان, تیتر نخست, حقوق بشر, خبرها

نشرات تلویزیون‌های نور و بریا متوقف شد

توسط - نشرات تلویزیون‌های نور و بریا متوقف شد

فعالیت نشراتی تلویزیون‌های "نور" و "بریا" توقف داده شد. کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای، در نشست خبری روز سه شنبه 28 حمل 1403، این خبر را اعلام کرده و  گفته است که این تصمیم به دلیل رعایت نکردن اصول خبرنگاری و نادیده‌گرفتن ارزش‌های ملی و اسلامی گرفته شده است. بر بنیاد تصمیم این کمیسیون، رسانه‌های یادشده تا برگزاری دادگاه...