تیتر نخست, خبرها

تلف شدن نزدیک به 5000 راس مواشی در اثر سرمای شدید در دایکندی

توسط - تلف شدن نزدیک به 5000 راس مواشی در اثر سرمای شدید در دایکندی

مسئولان در اداره زراعت، آب‌یاری و مال‌داری دایکندی تایید کرده‌اند که نزدیک به 5000 راس مواشی در مناطق مختف این ولایت، در نتیجه شدت سرما تلف شده است. محمدعزیز شریفی، مدیر صحت حیوانی این اداره می‌گوید که بر بنیاد آمارهای گردآوری‌شده، مواشی تلف‌شده 4622 راس بز و گوسفند و 440 راس گاو را شامل می‌شود. شریفی تاکید کرد که ممکن است شمار مواشی تلف‌شده، بیشتر...