تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, جامعه, سخن روز, فرهنگ و هنر

هزاره‌ها و تقلیل‌گرایی فرهنگی

توسط - هزاره‌ها و تقلیل‌گرایی فرهنگی

از چند‌سالی بدین‌سو، روز 19 می به عنوان ”روز فرهنگ هزارگی“ بزرگداشت می‌گردد و در تعدادی از کشورها و شهرهای جهان نیز، برنامه‌هایی به همین مناسبت برگزار می‌گردد.

در سال روان، از این‌روز نسبت به سال‌های گذشته به شکل گسترده‌تری گرامی‌داشت شد و به تبع، حرف و حدیث‌هایی را نیز به دنبال داشت. مخالفین به‌شکل وسیعی نسبت به چگونگی برگزاری...