افغانستان, تیتر نخست, جامعه, خبرها, سایر بخش‌ها

عبدالطیف نظری: “اماکن و خیابان‌هایی که بنام کاتب استند، بنام او حفظ شوند”

توسط - عبدالطیف نظری: “اماکن و خیابان‌هایی که بنام کاتب استند، بنام او حفظ شوند”

دکتور عبدالطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت سرپرست، در واکنش به تغییر نام جاده فیض محمد کاتب، گفته است که علامه فیض محمد کاتب هزاره یکی از مورخان صاحب نام کشور و چهره برجسته ملی به‌شمار می‌رود.

او تاکید کرده است که که شایسته است اماکن و خیابان‌هایی که به نام او مسما می‌باشند، کماکان حفظ شوند، حتی توسعه...