تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, سخن روز

بابه مزاری؛ نبض همیشه تپنده تاریخ

توسط - بابه مزاری؛ نبض همیشه تپنده تاریخ

جاودانگی و ماندگاری در لایه‌های تاریخی، امری است که نادر افرادی در گذشت زمان به آن می‌رسند. معدود و محدود کسانی که در بلندای تاریخ جا خوش می‌کنند و هرگز در انباشته‌های متراکم رویدادهای تاریخی گم نمی‌شوند، به دور از هرگونه شک و تردید، باید ویژگی‌های بی‌مانندی را در وجود شان داشته باشند و کارنامه درخشان و بی‌بدیلی را از خود...