تیتر نخست, سیاست

بامیان؛ روایت تلخ محرومیت بی‌پایان

توسط - بامیان؛ روایت تلخ محرومیت بی‌پایان

محمدعلم عرفانی

بامیان دارای طبیعت سرد و خشن است و به‌همین دلیل آن را زندان طبیعی لقب داده‌اند. اقلیم سرد بامیان، تاثیر مستقیمی بر زراعت به‌عنوان مهم‌ترین زیربنای اقتصادی ساکنان این ولایت دارد. در سراسر بامیان، دهقانان از زمین خود حداکثر یک فصل حاصل می‌گیرند. به‌دلیل کوهستانی بودن بامیان و به تبع آن، راه‌های مواصلاتی دشوارگذر نیز محدودیت‌ها و صعوبت‌هایی...