تیتر نخست, جامعه, گزارش روز

شهروندان بامیان: عملکرد اداره محلی در زمینه تخریب منازل مسکونی قوم‌گرایانه است

توسط - شهروندان بامیان: عملکرد اداره محلی در زمینه تخریب منازل مسکونی قوم‌گرایانه است

عبدالله نصرت

ساکنان دره خشکک مرکز بامیان؛ جایی که شمار زیادی منازل مسکونی در آن اعمار گردیده­‌اند، می­‌گویند که اداره محلی این ولایت در اقدامی قوم­‌گرایانه، خانه­‌های افراد مربوط به یک قوم خاص را تخریب کرده است. آنان مدعی­‌اند که غاصبان اصلی زمین با توجه به تعلقات قومی­‌شان نه تنها مورد پیگیرد قرار نگرفته­‌اند، بلکه حمایت نیز می­‌شوند.

حسین‌­داد...