تیتر نخست, زنان, سیاست

مشارکت سیاسی زنان در افغانستان- بخش پنجم

توسط - مشارکت سیاسی زنان در افغانستان- بخش پنجم

در دوره امان‌الله‌خان، آزادی‌های بیشتری به زنان در انتخاب نحوه لباس پوشیدن داده شد و همچنان به تشکل‌ها و جنبش‌های زنان آزادی و اجازه فعالیت داده شد. در این زمان سن ازدواج، حد اقل (سن ۱۶ سالگی) تعیین شد و همچنان چند همسری برای مردان منع شد. این دوران یکی از بهترین عصرهای طلائی در تاریخ افغانستان به شمار می‌رود. در...