افغانستان, تیتر نخست, خبرها

بانک مرکزی افغانستان: “تحریم‌ها باعث کاهش توان خرید شهروندان شده است”

توسط - بانک مرکزی افغانستان: “تحریم‌ها باعث کاهش توان خرید شهروندان شده است”

بانک مرکزی افغانستان گفته است که تحریم‌های اعمال‌شده از سوی جهان بر سکتور بانکی افغانستان، تاثیرات منفی و مخربی روی ثبات مالی کشور داشته است.

بر اساس خبرنامه‌ای که در صفحه اکس این اداره به نشر رسیده است، هدایت‌الله بدری، سرپرست بانک مرکزی افغانستان در دیدار با روزمیزی دیکارلو معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، موضوع تحریم‌های مالی کشورها بر...