تیتر نخست, روایت و یادداشت

روند توزیع نمرات رهایشی در بامیان چگونه است؟

توسط - روند توزیع نمرات رهایشی در بامیان چگونه است؟

عکس از رادیو نسیم

محمدعلی اخلاقی

شواهد نشان می‌دهند که نمرات رهایشی در شهرک‌های بامیان به افرادی توزیع شده‌اند که اکثرشان به آن‌ها نیازی ندارند و با خرید نمرات بیشتری در پی تجارت هستند. این امر باعث شده است تا قیمت‌ این نمرات تا ده برابر افزایش یابد و مردم فقیر و بی‌بضاعت، آرزوی داشتن سرپناه و یک نمره...