تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

آزادی؛ راهی به سوی روشنایی

توسط - آزادی؛ راهی به سوی روشنایی

آزادی مفهوم قشنگی است که یاد کردن از آن حس ”رهایی“ و ”پرواز“ را در ذهن تزریق می‌کند. در پهنه هستی، هر موجود زنده و دارای روح، اشتیاق شدیدی به داشتن آزادی و...