تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, سخن روز

چرا باید نحوه مصرف کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به افغانستان تغییر یابد؟

توسط - چرا باید نحوه مصرف کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به افغانستان تغییر یابد؟

پس از وقوع تحولات سیاسی و تغییر نوع نظام در کشور در سال 1400 خورشیدی، حوزه­‌های مختلف زندگی مردم دست‌خوش تغییرات گردیده  و مشکلات زیادی فراروی آنان ایجاد شده است. البته طبیعی است که هرگونه تحول سیاسی و دگرگونی در نظام­‌های سیاسی، تاثیرات ژرفی را روی زندگی مردم به‌جا می­‌گذارد.  بیشتر اما شهروندان کشور به لحاظ اقتصادی آسیب­‌پذیرتر شده‌اند، زیرا نظام...

تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, سخن روز

پیامدهای فاجعه‌بار بیکاری

توسط - پیامدهای فاجعه‌بار بیکاری

مفهوم بی‌کاری متشکل از دو واژه employment به‌‌معنی کار و اشتغال و پیشوند Un به‌عنوان منفی‌ساز است و در اصطلاح اقتصادی به فردی اطلاق می‌شود که شاغل به‌حساب‌نیامده و دارای خصوصیت‌های زیر باشد:

1- فاقد کار؛ دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشد.

2-  آماده برای کار؛ برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی، آمادگی داشته باشد.

3- جویای کار؛ اقدامات...